Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Classificatie van de chainflex® kabels

Om voor u de kabelkeuze te vergemakkelijken, hebben wij alle chainflex®-typen volgens de criteria “belasting, rijwegafstand, oliebestendigheid en torsie” geclassificeerd. Hoe hoger de waarde, des te beter is de kabel.
 
Leesvoorbeeld: u zoekt een kabel die geschikt is voor de hoogste mechanische belasting. De rijweglengte moet bij vrijdragende en glijdende toepassing max. 100 meter bedragen. Daarnaast moet de oliebestendigheid volgens DIN EN 50363-10-2 zijn. De kabel hoeft niet speciaal voor torsietoepassingen te zijn ontworpen.
 
U kiest in het classificatie-overzicht uit:
 
Belasting: 6 Rijweglengte: 5 Oliebestendigheid: 3 Torsie: 1
Daaruit volgt nu de beoordeling van de kabel – hier dus “Class 6.5.3.1”, welke u op de betreffende productpagina's kunt inzien.

Belasting Rijweglengte Oliebestendigheid Torsie
1 t/m 7 1 t/m 6 1 t/m 4 1 t/m 4
Belasting laag 1 2 3 4 5 6 7 hoogste
Rijweglengte vrijdragend 1 2 3 4 5 6 400 m +
Oliebestendigheid geen 1 2 3 4 hoogste
Torsie geen 1 2 3 ±180°

De chainflex®-klasse bestaat uit 4 componenten:

Belasting

Belasting (R en V)
1 t/m 7

1: Flexibele kabels
2: Uiterst flexibele kabels
3: Kabels geschikt voor kabelrupsen zonder speciale opbouw (bijv. lagen) voor toepassing in kabelrupsen.
4: Kabels met speciale opbouw voor de continue beweging in kabelrupsen, gemiddelde belasting, radii vanaf 7,5 x d, snelheid tot 3 m/s
5: Kabels voor continue beweging in kabelrupsen, hoge belasting, radii vanaf 6,8 x d, snelheid tot 10 m/s
6: Kabels voor continue beweging in kabelrupsen, de hoogste belasting, radii vanaf 5 x d, snelheid tot 10 m/s
7: Kabels voor continue beweging in kabelrupsen, de hoogste belasting bij de kleinste radii, binnen- en buitentoepassingen, radii vanaf 4 x d, snelheid tot 10 m/s en meer

Rijweglengte

Rijweglengte
1 t/m 6

1: Vrijdragend
2: Rijwegen tot 10 meter
3: Rijwegen tot 20 meter
4: Rijwegen tot 50 meter
5: Rijwegen tot 100 meter
6: Rijwegen tot 400 meter en langer

1: Geen oliebestendigheid<br> 2: Oliebestendigheid (conform DIN EN 50363-4-1)<br> 3: Oliebestendigheid (conform DIN EN 50363-10-2)<br> 4: Oliebestendigheid (conform DIN EN 60811-2-1, bio-oliebestendigheid (conform VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van

Oliebestendigheid
1 t/m 4

1: Geen oliebestendigheid
2: Oliebestendigheid (conform DIN EN 50363-4-1)
3: Oliebestendigheid (conform DIN EN 50363-10-2)
4: Oliebestendigheid (conform DIN EN 60811-2-1, bio-oliebestendigheid (conform VDMA 24568 getest met Plantocut 8 S-MB van DEA)

Torsie

Torsie
1 t/m 3

1: Geen torsie
2: ± 90°, bij 1 m kabellengte
3: ± 180°, bij 1 m kabellengte

Theoretisch zijn de volgende klassen mogelijk: Laagste klasse “Class 1.1.1.1”, Hoogste klasse “Class 7.6.4.3”

Wat betekent de chainflex® „Class“(ificatie)

Met chainflex®-kabels biedt igus® nu al meer dan 25 jaar kabels voor continu bewegende toepassingen in kabelrupsen, die slechts voor één ding goed zijn:
Betrouwbaar functioneren.
Daarvoor moeten in alle kabelrups-toepassingen de chainflex®-kabels voldoen aan hoge eisen, zoals bijvoorbeeld zeer kleine buigradii, hoge cycli-aantallen, krappe inbouwruimtes en de meest uiteenlopende chemische invloeden en dynamische parameters.
igus® voert in het eigen laboratorium fundamentele tests op kabels uit, volgens de hoogste igus®-normen. Deze chainflex®-kwalificeringsnormen omvatten testprogramma's, die uiteindelijk tot de igus®-“Classificatie“ leiden.

1e chainflex® normkwalificatie "Materialen"

Materialen, die bij chainflex®-kabels in de serieproductie willen komen, moeten behalve de gangbare kabelspecifieke standaardtesten (zoals duur-buigwisseltesten, veroudering, slijtage, mediabestendigheid, eventueel vlambestendigheid etc.) een hele reeks van duurtesten in kabelrupsen doorstaan. Deze testprogramma's, welke tot wel 3 jaar kunnen duren, zijn altijd gebaseerd op bewegingstesten in en met kabelrups- materialen en omvatten:

Duurbuigtestenin kabelrupsen bij kamertemperatuur en glijdende en vrijdragende trajecten.

Duurbuigtestenin kabelrupsen bij lage temperaturen en een traject van 8 m (tot -40 °C al naar gelang het materiaal)

Duurbuigtestenin kabelrupsen in verschillende vloeibare media bij een traject van ca. 0,5 m.

SlijtagetestenSlijtagetesten in combinatie met kabelrupsmaterialen.

3e chainflex® normkwalificatie

Deze testreeksen zijn gebaseerd op de normen van de toelatingsautoriteiten en worden overeenkomstig deze normen uitgevoerd.

Testlab igus® heeft haar testlaboratorium voor kabelrupsen en kabels aanzienlijk uitgebreid tot 1.030 vierkante meter. Op meer dan 70 verschillende testbanken worden permanent nieuwe standaard producten en klantspecifieke kabelrupsen getest.

2. chainflex® normkwalificatie „Constructie“

Deze testprogramma's, die afhankelijk van het gedefinieerde doel (bijv. dubbele slagen) 1-3 jaar kunnen duren, zijn altijd gebaseerd op bewegingstest in en met kabelrupsen en omvatten:

Duurbuigtestenin kabelrupsen bij kamertemperatuur en glijdende en vrijdragende trajecten. De radii zijn wezenlijk kleiner, dan in de catalogus later gedefinieerd.

Duurbuigtestenin kabelrupsen met variërende temperatuurcurves tussen -40 °C tot +60 °C - al naar gelang de constructie en materiaal - bij glijdende trajecten en kleinere radii, dan in de catalogus later gedefinieerd.

Duur-torsietestenin triflex® kabelrupsen met ±180 °/m bij torsiekabels op torsietestbank met 1 m triflex® kabelrups.

Duur-torsietestenin triflex® kabelrups met bewegingsprogramma's op 6-assige robots.

4e chainflex® normkwalificatie „productie-optimalisatie“

Na een meerjarige kwalificering van de constructies en materialen worden de productieprocessen tot aan de machine gekwalificeerd en gedefinieerd, om een mogelijke productietolerantie zo klein mogelijk te houden. Vanzelfsprekend worden kabels systematisch en continu uit de lopende productie(s) genomen waarna deze batch-tests zulleb ondergaan. Daarbij betekent een batchtest bij igus®:

Het vastleggen en onderzoeken van de productieparameters van de chainflex®-kabel.

Uitvoering van langdurige duurtests in kabelrups-testinstallaties met korte snelle rijweglengtes.


Op basis van deze testreeksen heeft igus®, voor een eenvoudiger keuze uit bijna 1.000 bewegende kabelrups-kabels, het nieuwe keuze- en "Class“ kabel-kwalificatiesysteem geïntroduceerd.
Aan de hand van deze "Class“(ificatie) kan men voor zijn/haar toepassing snel en eenvoudig een geschikte kabel selecteren. Daarbij beschrijft de "Class“ de te verwachten eisen, de rijweglengte en de noodzakelijke olie- en mediabestendigheid.
Hoe hoger de "Class", des de duurder zijn de gebruikte constructieprincipes en de gebruikte materialen. Hoe lager de "Class", des te voordeliger zijn kabels bij gelijke elektrische kerngegevens.